Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies en verzamelt daarmee informatie over het gebruik van de website om deze te analyseren (Google Analytics) en om er voor te zorgen dat u relevante informatie te zien krijgt. Door op akkoord te klikken, geeft u aan akkoord te zijn met het gebruik van deze cookies en het hiermee verzamelen van informatie door ons en door derden.

Akkoord
Niet akkoord

+31 182 623 100

nieuws uit de branche

Bezwaar maken tegen de beslissing van het UWV

14 maart 2017

In onze vorige nieuwsbrief hebben wij aangegeven dat het zin heeft om in bezwaar te gaan tegen een beslissing van het UWV en of tegen een premieverhoging van de belastingdienst, en dat wij in de volgende nieuwsbrieven met voorbeelden zou komen.

UWV stuurt werkgever in september 2015 een beschikking over de toerekeningen van de WGA-uitkering van een ex-medewerker. De werkgever geeft Ro-Ad opdracht om in bezwaar te gaan tegen deze beslissing, met als reden: -werkgever is niet op de hoogte van de volledige arbeidsongeschiktheid van de ex-medewerker en heeft nooit hierover een beschikking ontvangen en heeft dus, toendertijd, niet in bezwaar kunnen gaan-.

Het UWV erkent haar fout en geeft de werkgever als nog de mogelijkheid om tegen de beslissing van november 2010 in bezwaar te gaan. Het UWV heeft besloten dat ex-medewerker voor 80-100 % arbeidsongeschikt is in het kader van de WGA. 

De claim die het UWV bij de werkgever neer legt bedraagt: ca. € 550,- per maand. De werkgever is verplicht om het volgende te betalen: € 550,- x 12 maanden x 10 jaar. De totale kosten bedragen dan: ca. € 66.000,-.

Doel van het onderzoek en bezwaar is: omzetting van 80-100 % arbeidsongeschiktheid WGA naar 80-100 % IVA. Bij een 80-100 % IVA worden de kosten niet in rekening gebracht bij de werkgever.

Ro-Ad voert het volgende onderzoek uit
Het volledige dossier wordt opgevraagd bij het UWV en dit wordt ontvangen (periode 2006 tot en met heden). De ontvangen informatie wordt gelezen en geanalyseerd. Conclusies uit het volledige dossier worden meegenomen in het verweer. We vragen de ex-medewerker om toestemming om medische informatie op te vragen en mee te werken aan het bezwaar.

Wij bezoeken de ex-medewerker thuis en leggen uit wat voor voordelen dit voor haar betekenen: als het bezwaar wordt geaccepteerd dan ontvangt cliënt met terugwerkende kracht een hogere uitkering (75 % in plaats van 70 %). Informatie wordt opgevraagd bij de behandelaars van de ex-medewerker en zij wordt opgeroepen bij de bedrijfsarts van Ro-Ad. Het verweer wordt opgesteld. Enkele conclusies hieruit zijn:UVW heeft geen herbeoordeling gedaan een jaar na haar onderzoek in 2010.

De FML (Beperkingenlijsten) van het UWV en de bedrijfsarts worden naast elkaar gelegd en geanalyseerd: de beperkingen zijn toegenomen.De functies die door het UWV zijn geduid komen niet overeen met de FML’s verzoek aan UWVTerugkomen op haar beslissing van 2010 en ex-medewerker als 80-100 % te beschouwen in het kader van de IVA. De gemaakte kosten van ons vergoeden aan de werkgever. Beslissing van het UWV n.a.v. het bezwaar. Het UWV acht het bezwaar gegrond en acht de ex-medewerker volledig arbeidsongeschikt in het kader van de IVA. De werkgever ontvangt het geld dat zij inmiddels heeft overgemaakt retour. De kosten van het indienen van het bezwaar worden gedeeltelijk vergoed door het UWV.

Conclusie van het indienen van het bezwaar is: een besparing van ca. € 60.000,- voor de werkgever.

In de volgende nieuwsbrief zullen we weer een casus aan de orde brengen. Als u vragen heeft n.a.v. deze casus en of een eigen casus wilt voorleggen bel of mail ons dan.

Drs. Ing. Dik Roseboom

Wijzigingen Arbeidsomstandigheden wet per 1-7-2017

Per 1 juli 2017 zal de Arbeidsomstandighedenwet, kortweg Arbowet een aantal aanpassingen ondergaan. Zoals we al in een aantal nieuwsbrieven aangaven zullen de veranderingen niet enorm groot zijn ten opzichte van onze huidige dienstverlening. 

Lees meer

Bevordering taalvaardigheid van uw medewerkers

Taalvaardige medewerkers hebben een hogere productiviteit, zijn vaak efficiënter, verzuimen minder en werken veiliger. Het is dus goed om in je organisatie te kijken of de 'Tel mee met taal' subsidie zinvol is om in te zetten.

Lees meer

ESF subsidieregeling Duurzame Inzetbaarheid

Het Ministerie van Sociale Zaken heeft de subsidieregeling ‘Duurzame Inzetbaarheid’ opnieuw opengesteld.

Lees meer

© 2018 Ro-Ad Arbodienstverlening | Algemene voorwaarden | Privacyregeling | Klachtenregeling