Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies en verzamelt daarmee informatie over het gebruik van de website om deze te analyseren (Google Analytics) en om er voor te zorgen dat u relevante informatie te zien krijgt. Door op akkoord te klikken, geeft u aan akkoord te zijn met het gebruik van deze cookies en het hiermee verzamelen van informatie door ons en door derden.

Akkoord
Niet akkoord

+31 182 623 100

nieuws uit de branche

Vernieuwing Arbowetgeving per 01-01-2017

1 januari 2017

Het afgelopen jaar is er gewerkt aan een verandering van de Arbowetgeving, die naar alle waarschijnlijkheid per 01-01-2017 van kracht zal zijn. Hierbij wil de regering preventie van beroepsziekten en arbeidsgerelateerde klachten aanpakken. Ook preventie van algemene zaken rondom veiligheid op de werkvloer wordt hierin versterkt.

De overheid wil dat werkgever en medewerker zich meer bewust wordt van de arbeidsomstandigheden op de werkvloer. De volgende doelstellingen heeft de regering beoogd met de nieuwe arbowet.

Doelstellingen

 • versterking van de positie van de preventiemedewerker en samenwerking met de arbodienstverleners/arbodeskundigen;
 • verduidelijken van de adviserende rol van de arbodienst bij verzuimbegeleiding;
 • preventieve spreekuur van een medewerker bij de arbodienst;
 • basis contract arbodienstverlening;
 • recht van werknemer op second opinion van andere bedrijfsarts, buiten de arbodienst of het bedrijf waar de eerste bedrijfsarts werkt;
 • meer mogelijkheden voor handhaving en toezicht.

Wat houdt dit in voor u als werkgever
De preventiemedewerker zal door een medewerkersvertegenwoordiging gekozen moeten worden. Bij bedrijven met minder dan 25 medewerkers mag de werkgever ook zelf de rol van preventiemedewerker op zich nemen. Wel moet er een duidelijke functieprofiel zijn van de preventiemedewerker en moet de preventiemedewerker tijd krijgen om zijn taken naar behoren uit te voeren. Hierbij is een belangrijke taak de RI&E en het contact dat de preventiemedewerker met de arbodienst kan hebben over arbeidsomstandigheden.
Binnen de nieuwe Arbowetgeving wordt duidelijker omschreven dat wat de arbodienst terugkoppelt in het kader van verzuimbegeleiding een advies is. Als werkgever en medewerker samen besluiten om andere afspraken te maken, en dit wordt netjes in het dossier vastgelegd, zal het UWV de werkgever en medewerker niet op kunnen aanspreken.

Medewerkers moeten toegang kunnen hebben tot de arbodienst zonder tussenkomst van hun werkgever. Dit is het preventieve spreekuur of arbeidsomstandigheden spreekuur wat voorheen ook in de Arbowetgeving stond.
In het basiscontract met de arbodienstverlener zullen de volgende afspraken moeten worden vastgelegd:

 1. dat de bedrijfsarts toegang heeft tot elke werkplek,
 2. op welke manier de arbodienstverlener zijn wettelijke taken kan uitvoeren,
 3. hoe de toegang tot de arbodienst met betrekking tot een preventief spreekuur en het overleg met de preventiemedewerker en or zijn geregeld,
 4. hoe het overleg met de preventiemedewerker en or zijn geregeld,
 5. hoe werknemers gebruik kunnen maken van het recht op second opinion,
 6. hoe de klachtenprocedures werken en
 7. hoe de bedrijfsarts omgaat met de meldingsplicht voor beroepsziekten. De contracten moeten voor 1-1-2018 door arbodienstverleners moeten zijn veranderd.

Een bedrijfsarts honoreert het verzoek van een werknemer om een second opinion, tenzij er zwaarwegende argumenten zijn om dit niet te doen. Bijvoorbeeld als er geen enkele grond voor bestaat of er herhaaldelijk onnodig gebruik van is gemaakt. Anders dan het deskundigenoordeel van het UWV kan het second opinion-verzoek alleen van de werknemer komen. Alleen een andere bedrijfsarts en, waar van toepassing, andere arbodienst kunnen die uitvoeren. De second opinion dient om onduidelijkheden weg te nemen over klachten, arbeidsgeneeskundige vragen en oorzaken van gezondheidsproblemen in relatie tot het werk. Er is daarom volgens de regering geen sprake van overlap tussen deskundigenoordeel en second opinion.
Handhaving en toezicht: uitbreiding van de sanctioneringsmogelijkheden van de Inspectie SZW ten opzichte van werkgevers, arbodiensten en bedrijfsartsen. In sommige gevallen wordt de bedrijfsarts gelijkgesteld aan de werkgever.

De I-SZW mag werkgevers zonder basis contract Arbodienstverlening beboeten.
Grotere betrokkenheid van werknemers bij de totstandkoming van afspraken met arbodienstverleners. Zo krijgt het medezeggenschapsorgaan instemmingsrecht bij de keuze van de preventiemedewerker en diens positionering in de organisatie. Voor risico’s en afspraken over aansprakelijkheden moeten medezeggenschapsorganen en werkgevers zich goed laten informeren over de rechten en plichten die zij aangaan in de overeenkomsten met arbodienstverleners. Door scholing of door een adviseur in de arm te nemen.

Wat doet Ro-Ad voor u?
Ro-Ad stimuleert werkgevers om zelf actief bezig te zijn met het voorkomen van verzuim onder de medewerkers. Preventie is dan ook een belangrijk onderdeel in de begeleiding. Hierbij zal wel per werkgever gekeken moeten worden wat er voor die organisatie van belang is. Door de preventiemedewerker een belangrijke rol in uw organisatie te geven, kunnen er al veel preventieve maatregelen genomen worden binnen uw organisatie.
De preventiemedewerker wordt een belangrijke spil in uw organisatie. Deze medewerker of u zelf zal op de hoogte moeten zijn van alle wetgeving rondom arbeidsomstandigheden en het opstellen van een RI&E. Ro-Ad gaat dit najaar weer trainingen geven om preventiemedewerkers op te leiden. De trainingen zullen bestaan uit twee dagdelen. Het eerste dagdeel is theorie die u aan de hand van huiswerk op de werkvloer kan toetsen. Het tweede dagdeel zal het huiswerk worden besproken en zal er nog een deel theorie zijn en handige tools worden uitgereikt.

Een belangrijke taak van de preventiemedewerker is het op orde houden van de RI&E. Dit is ook een tool om preventieve maatregelen in kaart te brengen binnen uw bedrijf en te voldoen aan de wettelijke eisen. Uw casemanager bij Ro-Ad zal hier dan ook nog meer op controleren of dit op orde is binnen uw bedrijf.
Het nieuwe basis contract zal Ro-Ad per 1-1-2018 laten ingaan. Volgend jaar zullen we hier dan ook met u contact over opnemen en het contract voorleggen. Wij zullen zorg dragen dat het contract aan de wettelijke eisen voldoet zodat u daar bij een controle niet op kan worden aangesproken. Daarnaast zijn wij voor de ISO certificering verplicht om het contract op juistheid aan te passen. 

Mocht u vragen hebben omtrent de nieuwe wetgeving neemt u dan gerust contact met ons op.

plezier op de werkvloer onder de aandacht

Het is vandaag de ‘Dag van het Werkplezier’; een dag waarop organisaties kunnen proeven hoe zij kunnen werken aan werkplezier binnen hun bedrijf. Op dit moment lopen een op de zes werkende Nederlanders namelijk het risico om in een burn-out terecht te komen.

Lees meer

wereldgezondheidsdag; focus op positieve gezondheid

De World Health Organization (WHO) heeft 7 april uitgeroepen tot Wereldgezondheidsdag. Vandaag staat dus volledig in het teken van gezondheid. Bij Ro-Ad vieren we Wereldgezondheidsdag met Positieve Gezondheid.

Lees meer

Internationale RSI-dag: voorkom eenzijdige belasting!

Vandaag -op 28 februari- is het de internationale Dag tegen RSI waarbij jaarlijks aandacht wordt gevraagd voor de preventie en behandeling van RSI (Repetitive Strain Injury). Sinds 2011 in Nederland ook wel KANS (Klachten Arm, Nek en/of Schouder) genoemd. 

Lees meer

© 2018 Ro-Ad Arbodienstverlening | Algemene voorwaarden | Privacyregeling | Klachtenregeling