Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies en verzamelt daarmee informatie over het gebruik van de website om deze te analyseren (Google Analytics) en om er voor te zorgen dat u relevante informatie te zien krijgt. Door op akkoord te klikken, geeft u aan akkoord te zijn met het gebruik van deze cookies en het hiermee verzamelen van informatie door ons en door derden.

Akkoord
Niet akkoord

+31 182 623 100

nieuws uit de branche

Wijzigingen Arbeidsomstandigheden wet per 1-7-2017

1 juli 2017

Per 1 juli 2017 zal de Arbeidsomstandighedenwet, kortweg Arbowet een aantal aanpassingen ondergaan. Zoals we al in een aantal nieuwsbrieven aangaven zullen de veranderingen niet enorm groot zijn ten opzichte van onze huidige dienstverlening. Wel zullen er voor de werkgevers een aantal zaken van belang zijn om intern goed te regelen. Het gaat hierbij om de preventiemedewerker.

Als het goed is, dan is er binnen uw bedrijf al een preventiemedewerker aan het werk omdat dit altijd al zo beschreven stond in de arbowet. Is dit niet het geval, dan kunt u zich aanmelden voor de preventiemedewerker cursus. 

Een preventiemedewerker zal een eigen functieprofiel hebben en daarbij ook tijd krijgen om zijn taken te kunnen uitvoeren. Daarnaast wordt er aangegeven dat er een ‘basiscontract’ moet zijn met u en uw arbodienstverlener. Het contract wat u nu heeft met ons voldoet voor het overgrote deel aan de eisen die in de wet beschreven staan. Wij zullen, om te voorkomen dat u moeilijkheden krijgt met de inspectie SZW in de tweede helft van 2017, nieuwe contracten opstellen. Deze contracten zullen dan getekend worden en kunnen in zowel uw systeem als het onze weer bewaard worden.

Inspectie SZW heeft aangegeven de huidige contracten nog niet te controleren. Alle nieuw gesloten contracten zullen per 1 juli 2017 wel moeten voldoen aan de nieuwe wettekst.

De preventieve maatregelen kunt u als werkgever beschrijven in de Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E). Aan de hand van het document, al dan niet aan de hand van een branch standaard, brengt u de risicico’s van uw bedrijf in kaart. Ro-Ad kan voor u de RI&E opstellen, de toetsing doen en het plan van aanpak jaarlijks up-to-date houden.

Met de aanpassingen aan de wet wordt beoogt dat werkgevers meer preventieve maatregelen gaan inzetten als PMO’s, uitvoer en op orde houden van de RI&E. Ro-Ad is van mening dat preventie loont en u daarmee het verzuim laag houdt. Preventie zien wij niet alleen als voorkomen van uitval van ziekte, maar vooral goed personeelsbeleid. Heeft u vragen over de mogelijkheden rondom een preventief beleid, neem dan contact op met uw contactpersoon binnen Ro-Ad. Deze kan met u meedenken in passende oplossingen en ook of er financieringsmogelijkheden voor de oplossingen zijn.

Voor de veranderingen verwijs ik naar onderstaand overzicht. Marijke Roseboom

Overzicht wijzigingen arbowet per 1-7-2017
Samenvatting wetswijzigingen arbeidsomstandighedenwet

1 Verbeteren randvoorwaarden handelen bedrijfsartser werkgevers zijn zonder overeenkomst)

De maatregelen die zijn gericht op de aanpak van deze knelpunten zijn:
Het verplicht stellen van een overeenkomst tussen werkgever en arbodienstverleners met daarin de manier van ondersteuning vastgelegd. In het basiscontract moet staan hoe de arbodienstverleners de voor de werkgever verplichte taken uitvoeren.
 Bij de bedrijfsarts moet het contract specifiek ingaan op de uitvoering van de volgende punten:

 • De bedrijfsarts kan iedere werkplek bezoeken
 • De bedrijfsarts heeft een klachtenprocedure
 • De bedrijfsarts moet nauw samenwerken met de preventiemedewerker en de OR, personeelsvertegenwoordiging of belanghebbende werknemers
 • De bedrijfsarts honoreert in beginsel het verzoek om een second opinion
 • De bedrijfsarts adviseert over preventieve maatregelen
 • De bedrijfsarts meldt beroepsziekten aan het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten.
  Inadviezen van de bedrijfsarts.

2. Versterking betrokkenheid werkgevers en werknemers

 • Invoering instemmingsrecht medezeggenschap bij persoon en positionering preventiemedewerker.
 • Verplichting voor de arbodienstverlener om nauw samen te werken met de medezeggenschap.

3. Beter onderkennen en melden beroepsziekten

 • De bedrijfsarts krijgt in het basiscontract ruimte om beroepsziekten te melden aan het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten.
 • Als uit de evaluatie in 2020 geen verbetering blijkt wordtbesluit dan nog behandelen.

4. Meer preventie
Een aantal maatregelen in het wetsvoorstel zal tot meer aandacht voor preventie in bedrijven leiden.

 • In dekunnen raadplegen nog voordat ze ziek worden.
 • Ook kan een bedrijfsarts de werkvloer bezoeken.
 • Naast dedraagvlak van werknemers en de medezeggenschap is medeverantwoordelijk voor het goed functioneren van de preventiemedewerker.

5. Handhaving

 • Inspectie SZW gaat handhaven op aanwezigheid basiscontract.
 • De elementen van het contract zijn ook handhaafbaar gemaakt
 • Eventuele invoering van een boete bij niet melden van beroepsziekten.

Bovenstaande wijzigingen zijn onder voorbehoud van de behandeling door de Eerste Kamer. Deze samenvatting dient ter voorlichting en is niet juridisch bindend. Voor het Wetsvoorstel en de Memorie van Toelichting, zie arboportaal.nl.

plezier op de werkvloer onder de aandacht

Het is vandaag de ‘Dag van het Werkplezier’; een dag waarop organisaties kunnen proeven hoe zij kunnen werken aan werkplezier binnen hun bedrijf. Op dit moment lopen een op de zes werkende Nederlanders namelijk het risico om in een burn-out terecht te komen.

Lees meer

wereldgezondheidsdag; focus op positieve gezondheid

De World Health Organization (WHO) heeft 7 april uitgeroepen tot Wereldgezondheidsdag. Vandaag staat dus volledig in het teken van gezondheid. Bij Ro-Ad vieren we Wereldgezondheidsdag met Positieve Gezondheid.

Lees meer

Internationale RSI-dag: voorkom eenzijdige belasting!

Vandaag -op 28 februari- is het de internationale Dag tegen RSI waarbij jaarlijks aandacht wordt gevraagd voor de preventie en behandeling van RSI (Repetitive Strain Injury). Sinds 2011 in Nederland ook wel KANS (Klachten Arm, Nek en/of Schouder) genoemd. 

Lees meer

© 2018 Ro-Ad Arbodienstverlening | Algemene voorwaarden | Privacyregeling | Klachtenregeling